Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

LIÊN HỆ


Bạn có thể liên hệ Công ty TNHH DigiPower
+ Địa chỉ: 54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
+ E-mail: support@digipower.vn
+ Hoặc HelpDesk: https://onelogin.digipower.vn
+ Hoặc Tổng Đài hỗ trợ: 19001253