Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn cấu hình DNS tư động cho domain với DIGIPOWERDNSKhi cấu hình DNS cho Domain khi vừa mới mua để sử dụng Web Host , thường domain phải được cấu hình DNS với nhiều giá trị DNS record khác nhau. Nếu cấu hình sai thì rất dễ dẫn đến các lỗi Web không hoạt động , các dich vụ chạy trên tên miền bị lỗi. Ngoài ra cũng ảnh hưởng đến các khách hàng không am hiểu về kỹ thuật.  DIGIPOWERDNS hỗ trợ quý khách trong việc tự động tạo các DNS Record  chuẩn nhất cho domain 1 cách tự động chỉ với 3 bước :

Bước (1) : điền tên domain cần cấu hình.

Bước (2) : Chọn : "Tự động tạo sẵn DNS cơ bản nhất"

                  (nếu quý khách sử dụng dịch vụ Web - Mail tại DIGIPOWER,có thể chọn: Tự động tạo sẵn record DNS(Host+Web+mail tại Digipower)

Bước (3) : Điền địa chỉ IP Host được cung cấp trong email thông tin dịch vụ. (IP 127.0.0.1 chỉ là IP mẫu)

Bước (4) : Click nút THÊM để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất , DNS có thể cập nhật ngay hoặc chờ từ 1-4h là hoàn tất.

* Hướng dẫn cách kiểm tra bằng cách sử dụng Command Prompt (Window+R, gõ cmd) trong Windows hoặc Terminal bên Unix :

$ nslookup
> server ns1.digipowerdns.com
Default server: ns1.digipowerdns.com
Address: xxx.xxx.xxx.xxx#53
> set type=a
> digipowerdemo.com
Server:        ns1.digipowerdns.com
Address:    xxx.xxx.xxx.xxx#53

                                                                                   Name: digipowerdemo.com   
                                                                                   Address: 127.0.0.1

Kết quả hiển thị như trên là chính xác.