Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo URL Redirect record

 

Hướng Dẫn sử dụng URL Redirect

URL Redirect là chức năng chuyển hướng domain quý khách tới một domain khác bất kì theo nhu cầu và thanh address sẽ thay đổi thành link mới ( khác với URL Frame là link vẫn là tên domain cũ ban đầu ) . Chức năng này ở phiên bản mới chúng tôi đã hoàn tất và hoạt động tốt cho cả domain VN lẫn domain Quốc tế . Cách sử dụng mời quý khách coi hình bên dưới :

** Lưu Ý : Trước khi tạo URL Redirect Qúy khách cần xóa hết các Record A. Sau khi tạo xong 1 Record A sẽ tự động được tạo ra, Qúy khách vui lòng không xóa record A này để việc cấu hình có hiệu lực
1. Chọn URL Redirect
2. Điền domain muốn được URL Frame .
3. Điền link  ( http://... ) quý khách cần chuyển hướng đến. ( ví dụ ở đây là redirect domain1.com tới digipower.vn)

Quay lại trang chủ