Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo URL Frame record

 

Hướng Dẫn sử dụng URL Frame

Url Frame là chức năng rất hữu ích cho quý khách khi quý khách muốn load 1 website hoặc 1 link cụ thể nào đó nhưng vẫn giữ lại tên domain quý khách trên thanh Address của trình duyệt .

** Lưu Ý : Trước khi tạo URL Frame Qúy khách cần xóa hết các Record A - CNAME. Sau khi tạo xong 1 Record A sẽ tự sinh ra, Qúy khách vui lòng không xóa record này để việc cấu hình có hiệu lực
1. Chọn URL Frame.
2. Điền domain muốn được URL Frame.
3. Điền link  ( http://... ) quý khách cần chuyển hướng đến.

Quay lại trang chủ