Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo A Record

 

Hướng Dẫn tạo A Record.

A Record (Address Record): Hay còn gọi là record A, có nhiệm vụ phân giải một domain thành địa chỉ IP, giúp xác định IP Server đang hoạt động của 1 domain hoặc subdomain . Như vậy thì khi gõ tên domain trên trình duyệt thì mới được chuyển hướng đến Hosting .

A Record được dùng phổ biến trong các dịch vụ dynamic DNS. Với A Record bạn có thể cho nhiều hostname chạy trên nhiều địa chỉ IP khác nhau.

(1) A record cho Domain chính :  ví dụ digipowerdemo.vn  đến IP : 127.0.0.1
Đăng nhập vào DNS Control , click vào domain đã add vào hệ thống :Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record A cho domain digipowerdemo.vn
+ DNS record : chọn A
+ Tên : điền vào tên domain chính (trong trường hợp chưa có A Record nào có tên domain chính này )
+ Giá trị : điền IP của Host cần trỏ đến .
+ Giá trị MX :  bỏ trống .
Kết quả hoàn tất sau khi tạo A record như sau :
(2) A record cho Sub-Domain:
Làm tương tự như khi tạo record A cho domain chính :
+ DNS record : chọn A
+ Tên : điền vào tên subdomain muốn sử dụng ( chỉ cần tên sub )
+ Giá trị : điền IP của Host cần trỏ đến .
+ Giá trị MX :  bỏ trống .Kết quả khi tạo record A cho subdomain demo.digipowerdemo.vn trỏ về IP 127.0.0.2:Quay lại trang chủ