Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Giới thiệu tổng quát Control DNS

 

Hướng dẫn sử dụng control Quản lý DNS miễn phí của Digipower

1. Login vào control DNS với user và pass đăng kí FREE ( here )

Để có quyền truy cập và chỉnh sữa domain của mình. Trước hết quý khách phải đăng kí 1 tài khoản và login vào DigipowerDNS. Nếu  quên có thể dùng chức năng quên mật  khẩu hoặc liên hệ support@digipower.vn để được trợ giúp


2. Giao diện và chức năng tổng quát


Quý khách có thể thấy tổng quát các chức năng và nhiệm vụ của giao diện control DNS như hình bên dưới

- Như vậy đối với 1 account DNS thường quý khách có thể add vào 20 domain bất kì và số record tối đa là 200 record. Tức là trung bình 1 domain quý khách add được 10 record. Nếu có nhu cầu tăng số lượng Domain được cho phép lên , chỉ cần liên hệ support@digipower.vn .

- Domain có icon mũi tên màu xanh như ở trên là domain đã update và hoạt động rồi . Các domain mới quý khách add vào thường sẽ có màu đỏ. Một lúc sau sẽ có màu xanh do đã cập nhật hoàn tất và hoạt động bình thường.

Quay lại trang chủ