Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

DNS là gì ?

DNS là viết tắt cho hệ thống tên miền.

Chức năng chính của DNS là để dịch tên miền thành địa chỉ IP, máy tính có thể hiểu được. Nó cũng cung cấp một danh sách các máy chủ mail mà chấp nhận email cho mỗi tên miền.

Mỗi tên miền DNS sẽ đề cử một tập hợp các máy chủ tên là thẩm quyền cho các bản ghi DNS của nó. Đây là nơi mà tất cả các máy chủ tên khác sẽ được chỉ khi tìm kiếm thông tin về tên miền.