Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Cached các bản ghi DNS là gì ?

Để tăng tốc DNS hầu hết các máy chủ tên trên internet sẽ bộ nhớ cache (nhớ) các bản ghi DNS, để họ không phải tìm kiếm hồ sơ mỗi khi  đòi hỏi họ.

Khi bạn truy cập một trang web, nó có thể xảy ra rằng các máy chủ tên ISP của bạn sẽ nhớ những địa chỉ IP, để yêu cầu trong thời gian tới bạn (hoặc người khác) rằng trang web, địa chỉ IP có thể được lấy ra nhanh hơn.

Trong trường hợp này máy chủ tên ISP của bạn là sử dụng một bản ghi DNS cache. Nó sẽ sử dụng hồ sơ lưu trữ cho một khoảng thời gian, sau đó nó sẽ lấy lại hồ sơ một lần nữa. Nó một lần nữa sẽ lưu lại hồ sơ và chu kỳ sẽ lặp lại.

Đây là lý do tại sao khi bạn thay đổi DNS của bạn một số người sẽ không thấy sự thay đổi ngay lập tức khi họ cũng có thể được nhìn thấy một hồ sơ lưu trữ.

Chúng tôi khuyên bạn nên cho phép 48 giờ cho các máy chủ tên trên toàn thế giới để xóa hồ sơ lưu trữ của họ, và yêu cầu một trong những cập nhật mới.