Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

CNAME (Canonical Name) là gì ?

Thông thường thì máy tính trên internet có nhiều dịch vụ như Web Server, FTP Server,  v.v.. Để kiểm soát, CNAME Record đã được sử dụng.

Ví dụ: Khi bạn gõ www.digipower.vn thì trang web sẽ chuyển bạn đến digipower.vn và ngược lại sử dụng CNAME kết hợp A Record

digipower.vn. IN CNAME www.digipower.vn.
www.digipower.vn. IN A 112.78.6.9