Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Record MX (Mail Exchange) là gì ?

Một bản ghi MX bao gồm một FQDN ( Fully Qualified Domain Name ) ưu tiên. Ưu tiên chỉ đơn giản là một số trong đó được sử dụng để lựa chọn máy chủ mail để sử dụng nếu nhiều bản ghi MX cho một tên miền. Một máy chủ mail cố gắng để gửi một email cho bạn sẽ luôn cố gắng ưu tiên số thấp nhất đầu tiên.

Ngoài ra một bản ghi MX một tên máy chủ để cho phép các địa chỉ email với tên miền phụ. Tên máy thường được để trống để xác định máy chủ mail cho tên miền riêng của mình.

Ví dụ khi bạn gởi email tới support@digipower.vn, mail server sẽ xem xét MX Record digipower.vn xem nó được điểu khiển chính xác bởi mail server nào (mail.digipower.vn chẳng hạn, đôi khi là mail.ixp.com) rồi tiếp đến sẽ xem A Record để chuyển tới IP đích.