Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng dẫn cấu hình DNS record đối với Linux Hosting

Quý khách vui lòng trỏ đầy đủ các record như hình bên dưới để domain được hoạt động tốt nhất :

Lưu ý : Quý khách vui lòng thay thế domain của quý khách vào domain " in đậm " trên hình .

Khuyến khích về việc sử dụng DNS :

Sử dụng DNS ở công ty chúng tôi quý khách có những lợi thế như sau :
+ Quý khách có control quản lý riêng cho domain của mình
+ Chúng tôi dễ dàng hổ trợ về kỹ thuật giúp quý khách
+ Có tới 2 cặp DNS để hoạt động khi cặp DNS này die thì sẽ còn cặp khác chạy song song hổ trợ.

Sau đây là các cặp DNS :


- ns1.digipowerdns.com (VDC)
   IP : 103.3.244.40

- ns2.digipowerdns.com (FPT)    IP : 210.245.124.3 


- ns3.digipowerdns.com (ODS)
   IP : 125.253.119.4

- ns4.digipowerdns.com (US)     IP : 206.221.215.100

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tại DigiPower.
Nếu quý khách cần hỗ trợ hoặc biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật support@digipower.vn.